[Video News] Soo Young và Seohyun sẽ là người kết hôn đầu tiên trong nhóm SNSD?

03/01/2013, 17:00 GMT+07:00

Trong cuộc phỏng vấn của đài MBC, SNSD đã đưa ra suy nghĩ về việc kết hôn sớm rất có thể là hai thành viên Soo Young và Seohyun.

Trong cuộc phỏng vấn của đài MBC, SNSD đã đưa ra suy nghĩ về việc kết hôn sớm rất có thể là hai thành viên Soo Young Seohyun.

Những thành viên SNSD chia sẻ rằng Soo Young là người thích hợp để kết hôn đầu tiên. Còn TaeYeon lại chia sẻ rằng Seohyun mới thích hợp vì cô ấy là tuýp phụ nữ dành cho gia đình.

Cụ thể như thế nào thì phải click play ngay thôi! Còn nếu bạn nào muốn xem full chương trình MBC Romactic Fantasy thì cilck vào đây nhé!