[Video News] Sao Việt chia sẻ về tình người trong showbiz

04/01/2013, 00:00 GMT+07:00

Thời điểm gần đây rộ lên lời phát ngôn "Showbiz không có tình người". Hãy lắng nghe những sao Việt chia sẻ suy nghĩ về câu nói này nhé!

Thời điểm gần đây rộ lên lời phát ngôn "Showbiz không có tình người". Hãy lắng nghe những sao Việt chia sẻ suy nghĩ về câu nói này nhé!