[Video News] Nhìn lại chặng đường đã qua của 2AM

27/02/2013, 08:00 GMT+07:00

Đoạn video dài 15 phút kể về chặng đường đã qua của 2AM đầy cảm xúc. Hy vọng trong thời gian sắp đến nhóm sẽ càng phát triển hơn nữa.

Đoạn video dài 15 phút kể về chặng đường đã qua của 2AM đầy cảm xúc. Hy vọng trong thời gian sắp đến nhóm sẽ càng phát triển hơn nữa.