[Video News] Ngô Thiên Ngữ tin Lâm Phong sẽ không “ăn vụng” sau lưng mình

22/03/2013, 21:00 GMT+07:00

Vì công việc mà Ngô Thiên Ngữ và Lâm Phong gần đây không gặp nhau. Dù xa cách nhưng cô vẫn một mực đặt lòng tin vào người yêu.

Vì công việc mà Ngô Thiên NgữLâm Phong gần đây không gặp nhau. Dù xa cách nhưng cô vẫn một mực đặt lòng tin vào người yêu.