[Video News] Mỹ Linh, Hồng Nhung chia sẻ cảm xúc đêm nhớ Trịnh

01/04/2013, 13:49 GMT+07:00

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dù đã 12 năm xa vắng cuộc đời, nhưng âm nhạc của ông vẫn tiếp tục đời sống riêng của nó như một dòng chảy độc lập trong lòng nhạc Việt.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dù đã 12 năm xa vắng cuộc đời, nhưng âm nhạc của ông vẫn tiếp tục đời sống riêng của nó như một dòng chảy độc lập trong lòng nhạc Việt.