[Video News] Một ngày ý nghĩa cùng Mỹ Tâm

05/04/2013, 11:33 GMT+07:00

Ngày 4/4 vừa qua, buổi kỷ niệm 5 năm thành lập quỹ từ thiện Mỹ Tâm Foundation đã diễn ra trong khí ấm áp, tươi vui cùng nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ngày 4/4 vừa qua, buổi kỷ niệm 5 năm thành lập quỹ từ thiện Mỹ Tâm Foundation đã diễn ra trong khí ấm áp, tươi vui cùng nhiều hoạt động ý nghĩa.