[Video News] Mariah Carey và Nicki Minaj mối quan hệ ngày càng căng thẳng

03/05/2013, 18:00 GMT+07:00

Gần đây, có nguồn tin cho rằng Mariah Carey sẽ kiện Nicky Minaj nếu cô nàng cứ tiếp tục có những hành động và lời nói xúc phạm cô.

Gần đây, có nguồn tin cho rằng Mariah Carey sẽ kiện Nicky Minaj nếu cô nàng cứ tiếp tục có những hành động và lời nói xúc phạm cô.  Hy vọng trong thời gian sắp tới, mối quan hệ của Mariah Carey và Nicky Minaj sẽ tốt đẹp hơn.