[Video News] Lâm Phong cấm bạn gái đến thăm mình

8/4 vừa qua, Lâm Phong đến tham dự đại nhạc hội của đêm nhạc Phật Giáo. Khi được báo chí phỏng vấn, anh đã không ngần ngại và có những chia sẻ rất thật.

8/4 vừa qua, Lâm Phong đến tham dự đại nhạc hội của đêm nhạc Phật Giáo. Khi được báo chí phỏng vấn, anh đã không ngần ngại và có những chia sẻ rất thật.

CTV - Theo Sina | 09/04/2013