[Video News] JYJ sẽ đến Việt Nam trong năm 2013?

20/02/2013, 16:18 GMT+07:00

JYJ được mời làm đại sứ quảng bá cho Đại hội thể thao Châu Á năm 2014, với sự tham gia của 45 quốc gia trong đó có Việt Nam.

JYJ được mời làm đại sứ quảng bá cho Đại hội thể thao Châu Á năm 2014, với sự tham gia của 45 quốc gia trong đó có Việt Nam. 

Liệu JYJ sẽ đến Việt Nam quảng bá như đúng tiêu chí của Đại hôi thể thao Châu Á? 

Translate: Hồng Anh

Edit: Bình An