[Video News] Đàm Vĩnh Hưng nức nở, 365 lần đầu tiên chiến thắng tại giải Mai Vàng

28/01/2013, 18:00 GMT+07:00

Ngoài những giải thưởng lớn từ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà hay những nghệ sĩ lớn, YAN News không quên chúc mừng nhóm 365 đã thật thành công trong giải Mai Vàng năm nay.

Ngoài giải thưởng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà hay những nghệ sĩ lớn, YAN không quên chúc mừng nhóm 365 đã chiến thắng tại giải Mai Vàng năm nay.

 

Camera: Minh Hoàng

Editor: Bình An

Voice over: KoDi 

Script: Phương Liên