[Video News] CN Blue tung teaser quảng bá cho chuyến lưu diễn

03/05/2013, 11:30 GMT+07:00

Cùng theo dõi đoạn teaser ngắn và cập nhật thời gian chuyến lưu diễn của CN Blue ngay sau đây nhé!

Cùng theo dõi đoạn teaser ngắn và cập nhật thời gian chuyến lưu diễn của CN Blue ngay sau đây nhé!