[Video News] Chương Tử Di và Si Won sẽ hợp tác đóng phim?

14/03/2013, 20:00 GMT+07:00

Chương Tử Di tiết lộ 2 người đang trò chuyện về việc sẽ hợp tác với nhau trong bộ phim điện ảnh nào đó. Cùng cập nhật ngay nào!

Chương Tử Di tiết lộ 2 người đang trò chuyện về việc sẽ hợp tác với nhau trong bộ phim điện ảnh nào đó. Cùng cập nhật ngay nào!