[Video News] Các sao rạng rỡ mừng VJ Tùng Leo ra sách

28/01/2013, 18:30 GMT+07:00

Tùng Leo hy vọng Tìm nhau giữa Sài Gòn sẽ là món quà của cảm xúc dành tặng cho tất cả mọi người.

Tùng Leo hy vọng Tìm nhau giữa Sài Gòn sẽ là món quà của cảm xúc dành tặng cho tất cả mọi người.

Camera: Minh Hoàng

Editor: Bình An

Voice over: KoDi 

Script: Phương Liên