[Video News] Ba mối tình kết thúc ồn ào nhất 2012

28/12/2012, 16:01 GMT+07:00

Ba mối tình Katy Perry - Russell Brand, Katy Holmes - Tom Cruise và Johnny Depp - Vanessa Paradis kết thúc đã hao tốn nhiều giấy mực của báo chí năm 2012

Ba mối tình Katy Perry - Russell Brand, Katy Holmes - Tom CruiseJohnny Depp - Vanessa Paradis kết thúc đã hao tốn nhiều giấy mực của báo chí năm 2012