[Video] Hình ảnh cuối cùng của JJ Project và ZE:A tại Việt Nam

22:00 25/11/2012

Sau khi đêm diễn MO.A 2012 kết thúc, các ca sĩ Hàn Quốc đã di chuyển thẳng ra sân bay để về nước.

Đây là những hình ảnh cuối cùng tại sân bay Tân Sơn Nhất của JJ Project và ZE:A