Highlights U23 Việt Nam 2-2 U23 Qatar (luân lưu 4-3): Lịch sử gọi tên VIỆT NAM!

23/01/2018, 18:20 GMT+07:00

U23 Việt Nam đã tạo viết nên một câu chuyện thần thoại mới khi vượt qua U23 Qatar trên chấm phạt đền may rủi.