Highlights Manchester City 4-1 Tottenham Hotspur: Không thể cản cơn lốc màu xanh

17/12/2017, 07:00 GMT+07:00

Đại diện cuối cùng ở "Big 6", Tottenham Hotspur cũng không thể làm gì hơn khi phải đối mặt với một Manchester City đang có phong độ huỷ diệt.