Ngộ nghĩnh với lịch sử 100 năm... đồ chơi trẻ em

18/12/2015, 10:00 GMT+07:00

Mỗi thập kỉ trôi qua, đồ chơi của trẻ em cũng dần biến đổi. Những món đồ chơi của 100 năm trước chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên thích thú.

Mỗi thập kỉ trôi qua, đồ chơi của trẻ em cũng dần biến đổi. Những món đồ chơi của 100 năm trước chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên thích thú.

Ngộ nghĩnh với lịch sử 100 năm... đồ chơi trẻ em

Ngộ nghĩnh với lịch sử 100 năm... đồ chơi trẻ em

Ngộ nghĩnh với lịch sử 100 năm... đồ chơi trẻ em