Vật lý 12

VẬT LÝ 12 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Choáng với phong cách làm bài kiểm tra bất-cần-điểm

Choáng với phong cách làm bài kiểm tra bất-cần-điểm

Đời

Một bài kiểm tra Vật lí đã bị điểm 0 hoàn toàn vì hàng loạt câu trả lời: “Không biết làm, Câu này cũng không biết”…

Xem thêm