Vật chất tối và năng lượng tối: 2 bí ẩn lớn nhất trong vũ trụ

14/12/2015, 17:56 GMT+07:00

Năng lượng tối chiếm 68% và vật chất tối chiếm 27% trong vũ trụ. Còn lại những gì chúng ta nhìn thấy được chỉ chiếm 5% trong vũ trụ.

Năng lượng tối chiếm 68% và vật chất tối chiếm 27% trong vũ trụ. Còn lại những gì chúng ta nhìn thấy được chỉ chiếm 5% trong vũ trụ.

Vũ trụ rộng lớn chứa biết bao điều bí ẩn mà con người chưa thể khám phá hết. Ngoài hố đen ra thì vật chất tối và năng lượng tối cũng là một dấu hỏi lớn mà loài người và khoa học chưa thể tìm ra và lí giải.

Vật chất tối và năng lượng tối: 2 bí ẩn lớn nhất trong vũ trụ

Vật chất tối và năng lượng tối: 2 bí ẩn lớn nhất trong vũ trụ

Vật chất tối và năng lượng tối: 2 bí ẩn lớn nhất trong vũ trụ

Vật chất tối và năng lượng tối: 2 bí ẩn lớn nhất trong vũ trụ