Văn Mai Hương, Phúc Bồ bắt tay "Vì một Việt Nam tỏa sáng"

05/08/2016, 12:59 GMT+07:00

Cùng Văn Mai Hương và Phúc Bồ tham gia hành trình tỏa sáng Việt Nam!

Cùng Văn Mai Hương và Phúc Bồ tham gia hành trình tỏa sáng Việt Nam

Bạn đã góp phần làm sạch 1m² đường phố Việt Nam chưa? Click ngay vào http://bit.ly/2avWhVp để thực hiện điều ấy nhé!