Vân chân

VÂN CHÂN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bộ nhận diện vân tay của iPhone 5s nhận diện cả... nhũ hoa

Bộ nhận diện vân tay của iPhone 5s nhận diện cả... nhũ hoa

Đỉnh

Bộ nhận diện vân tay của iPhone 5s không chỉ nhận diện vân tay, mà còn cả vân chân, mũi và cả... nhũ hoa! Quả thật “vô đối”!

Xem thêm