Vắcxin

VẮCXIN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Trung Quốc công bố thử nghiệm thành công vắc-xin Covid-19 ở người

Trung Quốc công bố thử nghiệm thành công vắc-xin Covid-19 ở người

Xã hội

Mới đây, Viện Công nghệ sinh học Bắc Kinh đã thử nghiệm thành công vắc-xin Covid-19 ở 108 người trưởng thành và bước đầu cho những kết quả khả quan.

Thử nghiệm thành công văcxin phòng Ebola

Xã hội

Một loại văcxin ngừa Ebola mới vừa được chế tạo thành công tại Mỹ. Những thử nghiệm lâm sàng trên người cho thấy kết quả an toàn...

60 trẻ bị tiêm nhầm nước cất thay cho vắcxin

Xã hội

Thấy ống dung dịch hồi chỉnh, cán bộ tiêm chủng lại tưởng là vắcxin mới nên tiêm cho trẻ.

Xem thêm