Vạch trần thủ đoạn trộm cướp của máy đếm tiền Trung Quốc

25/03/2015, 15:00 GMT+07:00

Chiếc máy đếm tiền hoạt động bình thường cho đến khi người đếm tiền bấm vào chiếc điều khiển từ xa.

Chiếc máy đếm tiền hoạt động bình thường cho đến khi người đếm tiền bấm vào chiếc điều khiển từ xa. Sau đó cứ sau mỗi lần đếm, chiếc máy lại lấy mất vài tờ tiền, số tiền đó được giữ bên dưới máy và có thể dễ dàng lấy ra.