Liệu bạn có biết ước mơ cũng mang tính di truyền?

08/04/2016, 14:30 GMT+07:00

Có bao giờ bạn từng nghĩ những ước mơ của mình cũng mang tính chu kì và có thể "di truyền" cho con cái? Có những ước mơ sẽ thay đổi dần theo thời gian,nhưng đến một lúc nào đó những ước mơ ấy sẽ được truyền lại cho thế hệ sau. Và khi nhận ra được điều đó, bạn chắc chắn sẽ mỉm cười và lắng nghe con mình như những gì ông cha ta đã làm. 

Nguồn: Bright Side

Liệu bạn có biết ước mơ cũng mang tính di truyền?

Liệu bạn có biết ước mơ cũng mang tính di truyền?

Liệu bạn có biết ước mơ cũng mang tính di truyền?