Unsend Message

UNSEND MESSAGE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: NÓNG: Facebook Messenger chuẩn bị có chức năng 'thu hồi tin nhắn'

NÓNG: Facebook Messenger chuẩn bị có chức năng "thu hồi tin nhắn"

Công nghệ

Facebook sắp bổ sung tính năng "Unsend" trên ứng dụng Messenger, giúp người dùng xóa đi tin nhắn vừa mới gửi.

Xem thêm