Ưng Hoàng Phúc cùng ekip thực hiện album mới

11/11/2012, 08:02 GMT+07:00

Để Mọi Thứ Qua Đi là mini album mới nhất, đánh dấu sự thay đổi của Ưng Hoàng Phúc trong phong cách âm nhạc.