Uee (After School) ma mị với vòng xoay ngựa gỗ trên Vouge

07/08/2013, 08:00 GMT+07:00

Uee (After School) vừa trình làng bộ ảnh với phong cách ma mị với trên xoay ngựa gỗ.

Uee (After School) vừa trình làng bộ ảnh với phong cách ma mị với trên xoay ngựa gỗ đăng trên tạp chí Vouge (Hàn Quốc) số ra tháng 8/2013.

Uee (After School) ma mị với vòng xoay ngựa gỗ trên Vouge

Uee (After School) ma mị với vòng xoay ngựa gỗ trên Vouge

Uee (After School) ma mị với vòng xoay ngựa gỗ trên Vouge

Uee (After School) ma mị với vòng xoay ngựa gỗ trên Vouge

Uee (After School) ma mị với vòng xoay ngựa gỗ trên Vouge

Uee (After School) ma mị với vòng xoay ngựa gỗ trên Vouge

Uee (After School) ma mị với vòng xoay ngựa gỗ trên Vouge

Uee (After School) ma mị với vòng xoay ngựa gỗ trên Vouge

Uee (After School) ma mị với vòng xoay ngựa gỗ trên Vouge

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: giaitri@yan.vn