Ubisoft

UBISOFT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Rainbow Six: Patriots vẫn đang được tiếp tục phát triển

Rainbow Six: Patriots vẫn đang được tiếp tục phát triển

Đỉnh

Ubisoft đã mang Patriots lên next-gen, và tựa game này cũng có thể sẽ được đổi tên.

Xem thêm