Tuyệt mệnh

TUYỆT MỆNH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bị chia tay, chàng trai 20 tuổi tự sát, để lại hết tài sản cho bạn gái

Bị chia tay, chàng trai 20 tuổi tự sát, để lại hết tài sản cho bạn gái

Xã hội

Chỉ vì chia tay cô bạn gái 2 năm mà phải chết, có đáng không?

Bức thư tuyệt mệnh của cô giáo lấy cái chết mong minh oan việc đốt tay trò

Đời

Cô giáo trước khi tự sát đã để lại thư tuyệt mệnh xin được lấy cái chết để tự minh oan cho mình.

Xem thêm