"Tuyệt chiêu" lột tôm trong 3 giây bằng muỗng và nĩa

29/03/2015, 21:00 GMT+07:00

Bạn nào thích ăn tôm bóc vỏ nhưng ngại dơ tay thì nên luyện tập và bỏ túi ngay bí kíp này nhé!

Bạn nào thích ăn tôm bóc vỏ nhưng ngại dơ tay thì nên luyện tập và bỏ túi ngay bí kíp này nhé!


	
	Để muỗng nĩa vào vị trí...
Để muỗng nĩa vào vị trí...


	
	Và cứ thế mà kéo!
Và cứ thế mà kéo!