tường thành đá

TƯỜNG THÀNH ĐÁ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Độc đáo những “tường thành” đá nơi thung lũng Sài Khao

Độc đáo những “tường thành” đá nơi thung lũng Sài Khao

Du lịch

Đến xứ Thanh, chúng ta sẽ được chứng kiến một nét văn hóa độc đáo trong việc xây dựng hàng rào bao quanh nhà ở, nương rẫy... của nhiều hộ gia đình.

Xem thêm