Tương lai mà bạn muốn ở Việt Nam sau năm 2015 là gì?

08/02/2013, 08:00 GMT+07:00

Ngày 19 tháng 1 năm 2013 vừa qua, trong phạm vi tham vấn với các bạn trẻ Việt Nam được tổ chức bởi Liên Hiệp Quốc về tương lai họ muốn sau năm 2015, UNICEF và UNODC, Hội Phụ Nữ Liên Hợp Quốc, UNFPA và UNDP đã tổ chức một buổi hội thảo với 35 trẻ em và thanh niên.

Trong số đó có cả trẻ em đường phố, trẻ em khuyết tật và các em học sinh bậc trung học, tất cả các em đều đã chia sẻ mối quan tâm và hy vọng của họ về Việt Nam sau năm 2015.

Ngày 13, Tháng 11, 2012 tại Hà Nội, Tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cùng với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức một Diễn đàn Thanh niên nhằm tạo điều kiện cho những bạn trẻ thể hiện quan điểm của mình về công tác lập kế hoạch Chiến lược Phát triển Thanh niên Quốc gia giai đoạn 2011-2020. Nhân dịp này, nhóm phóng viên UNICEF đã có mặt tại diễn đàn để ghi lại những ý kiến của thanh niên về tương lai họ mong muốn tại Việt Nam.

Tương lai mà bạn mong muốn ở Việt Nam sau năm 2015 là gì?

Đây là một câu hỏi của UNICEF dành cho thanh niên Hà Nội: Hãy xem câu trả lời của họ!