Tương lai giả định của những chiếc điện thoại thông minh

12/12/2014, 10:00 GMT+07:00

Hãy tưởng tượng khi bạn có thể thực hiện mọi cuộc gọi, chụp ảnh, nhắn tin, lướt web chỉ bằng màn hình giả định từ một chiếc vòng tay!

Hãy tưởng tượng khi bạn có thể thực hiện mọi cuộc gọi, chụp ảnh, nhắn tin, lướt web chỉ bằng màn hình giả định từ một chiếc vòng tay! Bạn có muốn sở hữu chiếc vòng tay thông minh như thế này trong tương lai?