Tướng cướp

TƯỚNG CƯỚP - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Tướng cướp Bạch Hải Đường - Tên giang hồ duy nhất được viết sách, dựng thành cải lương

Tướng cướp Bạch Hải Đường - Tên giang hồ duy nhất được viết sách, dựng thành cải lương

Xã hội

Trong một lần vượt trại, Bạch Hải Đường đã viết lên tường nhà giam: “Bạch Hải Đường sinh ra không phải để ở tù”, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Quái lạ chuyện gặp tướng cướp xin số đề

Đời

Cứ mỗi lần trúng số là những người ôm ấp giấc mộng đổi đời ấy lại đem lễ đến trước mộ Phước “Tám ngón”

Xem thêm