Túi nhiễm chất phóng xạ

TÚI NHIỄM CHẤT PHÓNG XẠ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Sau bão Hagibis phát hiện 2667 túi có chất phóng xạ bị trôi ra sông

Sau bão Hagibis phát hiện 2667 túi có chất phóng xạ bị trôi ra sông

Xã hội

Cơn siêu bão Hagibis còn đang để lại biết bao hậu quả nghiêm trọng cho người Nhật, mọi thứ chưa kịp khắc phục mà tiếp tục mối lo nữa xuất hiện.

Xem thêm