Tục tảo hôn và những hệ lụy đáng buồn

06/11/2015, 17:53 GMT+07:00

Chỉ vì bố mẹ kết hôn quá sớm, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn khiến cho nhiều trẻ em ở các địa phương vùng cao chẳng có tuổi thơ đúng nghĩa.

Trong những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực để kiểm soát tỷ lệ tảo hôn, tỉ lệ kết hôn sớm tại nhiều địa phương đã giảm rõ rệt. Thế nhưng có một thực trạng đó là, đối với những trường hợp đã tảo hôn thì lại đang là mối nguy tiềm ẩn. Chỉ vì bố mẹ kết hôn quá sớm, cuộc sống khó khăn và thiếu thốn khiến cho không ít trẻ em ở các địa phương vùng cao chẳng có tuổi thơ đúng nghĩa,  không được học hành như nhiều đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Tục tảo hôn và những hệ lụy đáng buồn

Tục tảo hôn và những hệ lụy đáng buồn

Tục tảo hôn và những hệ lụy đáng buồn

Tục tảo hôn và những hệ lụy đáng buồn