Tuấn Hưng hỗ trợ Lâm Vũ phát hành sản phẩm mới

11/10/2014, 08:00 GMT+07:00

Hai danh ca Tuấn Hưng và Lâm Vũ có sự kết hợp độc đáo khi cùng song ca bài hát “Điều anh không ngờ” của nhạc sĩ Khánh Đơn.

Tuấn Hưng Lâm Vũ có sự kết hợp độc đáo khi cùng song ca bài hát “Điều anh không ngờ” của nhạc sĩ Khánh Đơn. Đây là sản phẩm mới nhất của ca sĩ Lâm Vũ, anh được Tuấn Hưng nhận lời hỗ trợ với vai trò song ca.