Tự tay làm sushi cá sống, bạn đã từng thử chưa?

20/05/2015, 16:36 GMT+07:00

Ngày nay, bạn chỉ cần ra chợ, lựa cá và 5 phút sau người bán đã xử lý xong xuôi cho bạn. Nhưng nếu lỡ một ngày bạn phải tự tay làm cá thì...

Ngày nay, bạn chỉ cần ra chợ, lựa cá và 5 phút sau người bán đã xử lý xong xuôi cho bạn. Nhưng nếu lỡ một ngày bạn phải tự tay làm cá thì...


	
	Câu hỏi rất đúng thực tế
Câu hỏi rất đúng thực tế


	
	Chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu đến chân
Chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu đến chân


	
	Tư thế cực kỳ 'khó đỡ'
Tư thế cực kỳ "khó đỡ"


	
	Màn chỉ dẫn cực kỳ mang tính chất... 'xúi dại'
Màn chỉ dẫn cực kỳ mang tính chất... "xúi dại"