Tự tay làm đồ chơi nhiều màu bằng giấy lạ mắt

18/05/2015, 17:40 GMT+07:00

Những hướng dẫn đơn giản này sẽ giúp bạn có một món đồ chơi cực vui nhộn. Bạn có thể tặng nó cho những người bạn của mình.

Những hướng dẫn đơn giản này sẽ giúp bạn có một món đồ chơi cực vui nhộn. Bạn có thể tặng nó cho những người bạn của mình.


	
	Hình mẫu.
Hình mẫu.


	
	
	Vẽ  mẫu.

Vẽ  mẫu.


	
	
	Tô màu.

Tô màu.


	
	
	Cắt mẫu.

Cắt mẫu.


	
	
	Gấp lại theo những nếp gấp. 
	 

Gấp lại theo những nếp gấp.