Tự tạo những thỏi kẹo tuyệt đẹp như tinh thể đá

18/05/2015, 17:47 GMT+07:00

Chỉ với đường, nước, và một chút khéo léo cùng kiên nhẫn, bạn sẽ làm ra những thỏi kẹo tuyệt đẹp trông như tinh thể đá.

Chỉ với đường, nước, và một chút khéo léo cùng kiên nhẫn, bạn sẽ làm ra những thỏi kẹo tuyệt đẹp trông như tinh thể đá.

 


Ngâm một sợi dây vào hỗn hợp nước đường và màu thực phẩm
 

Thành quả rất đáng thử