tứ đức

TỨ ĐỨC - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 7 phẩm chất làm nên một người phụ nữ Việt Nam 'không lẫn vào đâu' trong mắt bạn bè năm Châu

7 phẩm chất làm nên một người phụ nữ Việt Nam "không lẫn vào đâu" trong mắt bạn bè năm Châu

Khám phá

“Nhìn tướng biết người” là có ý nói rằng, nhìn vào hành vi sinh hoạt thông thường là cơ bản có thể biết người ấy như thế nào.

Xem thêm