Tự Điển Sao: Sao Việt định nghĩa gì về YAN Generation?

14:00 21/04/2016

Bạn nghĩ sao về YAN Generation? Hãy cùng YAN lắng nghe những định nghĩa của sao Việt về YAN Generation nào!

Rất nhiều nghệ sĩ và thần tượng Việt Nam đã chia sẻ suy nghĩ của bản thân về YAN Generation. Còn bạn thì sao? Hãy lắng nghe thử xem! Biết đâu bạn và thần tượng của mình sẽ có đồng quan điểm đấy.

Tự Điển Sao: Sao Việt định nghĩa gì về YAN Generation?

Tự Điển Sao: Sao Việt định nghĩa gì về YAN Generation?

Tự Điển Sao: Sao Việt định nghĩa gì về YAN Generation?

Theo nguồn: Yantv