[Tự điển Sao] Những định nghĩa độc chiêu từ X5

04/02/2013, 23:30 GMT+07:00

Cùng lắng nghe các thành viên X5 định nghĩa về những từ ngữ một cách đáng yêu nhé!

Cùng lắng nghe các thành viên X5 định nghĩa về những từ ngữ quen thuộc một cách đáng yêu theo cách riêng của họ nhé!

Sript: Mỹ Tiên

Camera and Edit: Minh Hoàng