[Tự điển sao] M-TP định nghĩa gì về... Isaac?

29/07/2013, 20:00 GMT+07:00

Hãy cùng đến với những định nghĩa không đụng hàng của MTP (Sơn Tùng) nhé.

Hãy cùng đến với những định nghĩa không đụng hàng của MTP nhé.