Tự Điển Sao: Khắc Việt mê Sài Gòn hay Hà Nội?

29/04/2016, 15:00 GMT+07:00

Sinh ra ở Yên Bái nhưng Hà Nội và Sài Gòn đối với Khắc Việt là hai từ khóa rất có ý nghĩa. Vậy Khắc Việt sẽ định nghĩa như thế nào về chúng?

 Ngoài ra, Tự Điển Sao cũng còn rất nhiều những từ ngữ khác dành cho Khắc Việt như: khó khăn, nhạc sỹ, thất tình,v.v... Cùng theo dõi xem Khắc Việt sẽ nghĩ gì về những từ khóa này nhé!

Tự Điển Sao: Khắc Việt mê Sài Gòn hay Hà Nội?

Tự Điển Sao: Khắc Việt mê Sài Gòn hay Hà Nội?

Tự Điển Sao: Khắc Việt mê Sài Gòn hay Hà Nội?

Theo nguồn: Yantv