[Tự điển sao] Karik nghĩ gì về "Bạn gái" và... "Chửi thề"?

06/02/2013, 20:00 GMT+07:00

Thử xem Karik định nghĩa thế nào về bạn gái, chửi thề... và nhiều từ thú vị khác nhé!

Thử xem Karik định nghĩa thế nào về bạn gái, chửi thề... và nhiều từ thú vị khác nhé!

Camera: Minh Hoàng

Editor: Bình An

Script: Mỹ Tiên & An Bình