[Tự điển sao] Gil Lê có phải là cô nàng... khó tính?

03/04/2013, 22:00 GMT+07:00

YAN News đã hỏi cô nàng tomboy cá tính này rất nhiều cụm từ khó nhằn. Và hãy xem cô ấy xoay sở như thế nào để có câu trả lời nhé.

YAN đã hỏi cô nàng tomboy cá tính này rất nhiều cụm từ khó nhằn. Và hãy xem cô ấy xoay sở như thế nào để có câu trả lời của riêng mình nhé.