[Tự điển sao] Bắt bí "cô bánh tráng trộn" Nhã Phương

27/03/2013, 20:00 GMT+07:00

Thử xem Nhã Phương định nghĩa thế nào về sự nổi tiếng một cách đột ngột của mình chỉ sau một bộ phim ngắn!

Thử xem Nhã Phương định nghĩa thế nào về sự nổi tiếng một cách đột ngột của mình chỉ sau bộ phim ngắn "Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò"!