Trương Nguyệt

TRƯƠNG NGUYỆT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Tiểu tam' trong 30 Chưa Phải Là Hết là nữ phụ bị ghét nhất Cbiz

"Tiểu tam" trong 30 Chưa Phải Là Hết là nữ phụ bị ghét nhất Cbiz

ASIABIZ

Vượt mặt Dung ma ma (Hoàn Châu Cách Cách) hay Nhĩ Tình (Diên Hi Công Lược), Lâm Hữu Hữu của 30 Chưa Phải Là Hết đã trở thành "tiểu tam" bị ghét nhất Cbiz.

Xem thêm